210 99 23 082

Αλλαγή Γλώσσας

English English

Χάρτης Πλοήγησης


Έλεγχος Στάθμης Λαδιού σε MINI με CVT Κιβώτιο

ΤΟ Νο 1 ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ (στο άνω μέρος του κιβωτίου)
ΤΟ Νο 2 ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ (στο κάτω μέρος του Κιβωτίου)


Έλεγχος

Βάζουμε μπροστά τον κινητήρα, στη θέση Ρ μέχρι η θερμοκρασία του κιβωτίου να είναι 30-40 Co βαθμούς δηλ. χλιαρό. Αφαιρούμε την τάπα ελέγχου (άλεν κλειδί) και πρέπει να υπάρχει μικρή συνεχόμενη ροή λαδιού. Αν δεν υπάρχει ροή συμπληρώνουμε από την επάνω τάπα πλήρωσης μέχρι να τρέξει από κάτω με τον κινητήρα πάντα σε λειτουργία.


Αλλαγή Λαδιού

Για να αλλάξουμε τα λάδια αφαιρούμε την μεγάλη τύπου άλεν τάπα που βρίσκεται στην ελαιολεκάνη (Κάρτερ).

Πάντα να χρησιμοποιείτε λάδι κατάλληλο για CVT Κιβώτια.


Copyright © 2011 All rights reserved.
Web Design & Development by DrGraphics.