210 99 23 082

Αλλαγή Γλώσσας

English English

Χάρτης Πλοήγησης


Υπηρεσίες

Στο εργαστήριο μας  επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων από επιβατηγά, ελαφρά φορτηγά και 4x4, όλων των κατασκευαστών της Ευρώπης, της Ιαπωνίας, και των ΗΠΑ.

Όλες οι εργασίες γίνονται επάνω στον πάγκο. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του κιβωτίου από το αυτοκίνητο, αυτό γίνεται στο συνεργείο που το επισκευάζετε και μόνο εάν αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει γιατί δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στο συνεργείο που συνεργαζόμαστε για οποιαδήποτε εργασία αφορά το αυτόματο κιβώτιο σας η το ηλεκτρονικό μέρος αυτού.

Αφού το κιβώτιο έρθει στο εργαστήριο μας λύνεται, και ελέγχεται κάθε εξάρτημα επιμελώς για να διαπιστωθεί αν χρειάζεται αντικατάσταση. Εφόσον  ενημερωθεί ο πελάτης για το ύψος της δαπάνης και αποφασισθεί η επισκευή του, το κιβώτιο καθαρίζεται με πολύ προσοχή, και κατόπιν αντικαθίστανται όλα τα  ανταλλακτικά που αυτό χρειάζεται και που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη να αλλαχθούν. Συνήθως δε αυτά είναι: Φλάντζες, ελατήρια, τσιμούχες, λάστιχα, δίσκοι φιμπερένιοι, δίσκοι μεταλλικοί, ταινιοπέδες, ροδέλες το φίλτρο και κάθε άλλο εξάρτημα που έχει διαπιστωθεί και συμφωνηθεί ότι πρέπει να αντικατασταθεί.

Βεβαίως λύνεται, καθαρίζεται και ελέγχεται ο υδραυλικός βαλβιδοφόρος (εγκέφαλος) του κιβωτίου. Κάθε ηλεκτρική βαλβίδα που φέρει το κιβώτιο καθαρίζεται και μετριέται αν λειτουργεί ηλεκτρικά και μηχανικά, με το ειδικό μηχάνημα SOL-X 2000 (όπου αυτό είναι εφικτό) καθώς και οι αισθητήρες στροφών μετριόνται επίσης με ειδικό μηχάνημα όπου αυτό είναι δυνατόν.

Ο μετατροπέας ροπής (κονβέρτερ) αδειάζεται από το λάδι που περιέχει και ελέγχεται αν υπάρχουν ρινίσματα, αν θορυβεί και αν έχει υπερβολικούς τζόγους η έχει υπερθερμανθεί. Αυτός είναι δε και ο μόνος τρόπος που μπορεί να ελεγχθεί το κονβέρτερ (μετατροπέας ροπής) καθώς είναι εξάρτημα που δεν είναι δυνατόν να ανοιχτεί παρά μόνο σε ειδικό εργοστάσιο στο εξωτερικό.

Σε κάθε κιβώτιο που επισκευάζεται εφαρμόζονται άμεσα ότι βελτιώσεις υπάρχουν κατά την ημέρα της επισκευής, διαθέσιμες στην Ελλάδα. Αυτές είναι που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του κιβωτίου και βελτιώνουν την απόδοση του καθώς και όποιες δυσλειτουργίες υπάρχουν από κατασκευής του.

Στο κιβώτιο επάνω εφαρμόζεται μεταλλική πινακίδα* με την ημερομηνία επισκευής που αποτελεί την πιστοποίηση ότι το κιβώτιο επισκευάστηκε από εμάς καθώς και την έναρξη της εγγυήσεως. Όλα τα ανταλλακτικά και τα κιβώτια έχουν περιορισμένη Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης δεν θέλει να επισκευάσει το κιβώτιο που μας έχει φέρει και έχουμε λύση για επισκευή, το επιστρέφουμε λυμένο και χωρίς καμιά επιβάρυνση. Δεν είναι δυνατόν να ξανασυναρμολογηθεί όπως ήταν σε καμιά περίπτωση.

(*) Η καταστροφή της μεταλλικής πινακίδας  με οποιονδήποτε τρόπο, καθιστά ανεφάρμοστη την Εγγύηση.

 


Εάν έχετε κάποια ερώτηση τηλεφωνήστε
ή στείλτε μήνυμα με θέμα: "Ερώτηση"
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: asteros@otenet.gr
Copyright © 2011 All rights reserved.
Web Design & Development by DrGraphics.